درباره ما


شرکت ندای میهن سبز.
در سال 2019 در تهران تاسیس وهم اکنون در کشورهای ترکیه و کانادا دارای نمایندگی فروش می باشد.

.

شرکت ندتی میهن سبز در راستای ارائه محصولات غذایی ایرانی با بسته یندی در عرصه بین المللی حرکت و با صادرات خشکبار به کشورهای دیگر فعالیت خود را آغاز نموده است.

High quality products and customer satisfaction as our main target was achieved due toImprove technical knowledge


Cooperate with technical universities and institutes


Cooperate with laboratories


Improve Performance constantly


Decrease cost of polyethylene fittings production


Development produce Electrofusion fittings